2022 © Roykes Art | Unique custom Art with very limited pieces and edition(s). Enjoy limited Art.

My name is Roy


(Scroll down for english)

Welkom op mijn Biografie 

Welkom op Roykes Art. Mijn naam is Roy Ensink. Als fotograaf is het mijn passie en missie
om anderen te inspireren met creatieve en abstracte beelden die raken. In mijn eerste jaren
als zelfstandig fotograaf heb ik veel ervaring opgedaan in de fashion- en beauty-industrie.
Die invloeden zijn nu nog altijd duidelijk zichtbaar in mijn werk. Nu ik na jaren ontdekken en
proberen mijn stijl heb gevonden en heb weten te verfijnen, ben ik in staat kleuren, vormen
en patronen voor mij te laten spreken, wat resulteert in abstracte fotografie en fine art.
Regelmatig verdwaal niet alleen ik in mijn eigen werk, maar verdwaalt ook de kijker in het
eindresultaat. Iets waar ik bijzonder trots op ben.

Fotografie heeft altijd al in mijn bloed gezeten. Toen ik jong was, ging ik zelf op ontdekking
met mijn camera. Later werd dit aangewakkerd door mijn opa, met wie ik deze passie bleek
te delen. Regelmatig gingen we samen op stap. Urenlang struinden we rond om het perfecte
plaatje te vinden. Ik koester deze periode in mijn leven, die de basis heeft gelegd voor de
fotograaf die ik vandaag de dag ben.

Tijdens mijn pubertijd nam de interesse in fotografie steeds duidelijkere vormen aan. Ik
kwam terecht bij verschillende fotografen in de fashion- en beauty-industrie die mij de
kneepjes van het vak leerden. Ik ontdekte dat ik in fotografie mijn gevoel, emoties en
inspiratie kwijt kan. Die inspiratie komt van veel persoonlijke bronnen, zoals musea,
architectuur en persona, maar ook van abstracte concepten, zoals macht, relaties en
autonomie. Helmut Newton is een van mijn grote voorbeelden. Als ik creëer, ontdek ik altijd
weer nieuwe gevoelens, nieuwe fantasieën en nieuwe versies van mezelf. Fotografie voelt
voor mij als de ultieme vrijheid; als de weg naar huis terugvinden als het donker is, al is het
ietwat gedesoriënteerd.

Deze beelden leggen mijn ziel bloot, maar zetten anderen hopelijk ook aan het denken.
Daarom deel ik ze graag, zodat iedereen van de vrijheid die fotografie biedt, kan genieten.

Photo art Roykes

Welcome to my biography!

Welcome to Roykes Art. My name is Roy Ensink. As a photographer, it is my passion and
mission to inspire others with creative and abstract images that touch the soul. In my first
years as an independent photographer, I gained a lot of experience in the fashion and
beauty industry. Those influences are still clearly visible in today’s work. Now that I have
found and refined my style after years of discovering and developing, I am able to let colors,
shapes, and patterns speak for me, resulting in abstract photography and fine art. Not only
do I regularly get lost in my own work – my goal is to let the viewer experience the same
feeling of wander.

Photography has always been in my blood. When I was young, I was always exploring with
my camera. Later, this was fueled by my grandfather, with whom I shared this passion. We
used to spend hours together, looking for the perfect picture. I really cherish this time in my
life, which made me the photographer I am today.

As a young adult, my interest in photography grew. I ended up working with several
photographers in the fashion and beauty industry who taught me the tricks of the trade. I
discovered that photography allows me to express my feelings, emotions, and inspiration.
That inspiration comes from many personal sources, such as museums, architecture, and
persona, but also from abstract concepts, such as power, relationships, and autonomy.
Helmut Newton is one of my role models. When I create, I always discover new feelings, new
fantasies, and new versions of myself. Photography feels like the ultimate freedom to me; as
finding the way home after dark, even if somewhat disoriented.

These images expose my soul. I hope they inspire others to open their minds and explore
their own thoughts. That’s why Im happy to share my work, so that everyone can enjoy the freedom that photography offers.