2022 © Roykes Art | Unique custom Art with very limited pieces and edition(s). Enjoy limited Art.

Erasmus University Project


-English below–English below-

Titel: Verbinding
Zomer 2021

Roy Ensink, photo artist :
“‘Verbinding’ is een complex werk met vele lagen. Ik heb geprobeerd de complexiteit van de faculteit te vangen op basis van de verhalen die ik gehoord, gezien en gelezen heb. Deze zoektocht bracht mij woorden zoals: samenwerken, samenleving, verbinding, interactie, mens, mensen, oranje, kennis, Erasmus, onderwijs, onderzoek, vernieuwing, stad. Daarbij heb ik voorwerpen gezocht en aangereikt gekregen. Zo ben ik onder andere tot het oranje
doek gekomen dat staat voor verbinding en beweging. Het ‘bewegende’ doek verbeeldt de verbindingen tussen de ‘pilaren’ van de faculteit. Interacties die intern, binnen de faculteit en extern met de universiteit en met de samenleving worden aangegaan.
De voorwerpen op de pilaren verbeelden de vraagstukken waaraan wordt gewerkt. Met elkaar de ladder van kennis beklimmen waardoor deze groeit. Het beeld van Erasmus vertegenwoordigt voor mij deze groei en verandering.

Iedereen binnen de faculteit draagt daaraan bij en kan voor verandering zorgen, bij mens en samenleving.”

Het werk is mede mogelijk gemaakt door Artihove -Erasmus University de Verbinding-


Title: Connection
Summer 2021

Roy Ensink, photo artist :
“‘Connection’ is a complex work with many layers. I have tried to capture the complexity of the faculty based on the stories I have heard, seen and read. This search brought me words such as: cooperation, society, connection, interaction, human, people, orange, knowledge, Erasmus, education, research, innovation, city. I searched for and found items. That’s how I am, among other things, to the orange
cloth that stands for connection and movement. The ‘moving’ canvas depicts the connections between the ‘pillars’ of the faculty. Interactions that are entered into internally, within the faculty and externally with the university and with society.
The objects on the pillars represent the issues being worked on. Climbing the ladder of knowledge together so that it grows. The image of Erasmus to me represents this growth and change.

Everyone within the faculty contributes to this and can bring about change, in people and society.”

The work was made possible in part by Artihove

Erasmus University - Kunst - Roykes Art