2022 © Roykes Art | Unique custom Art with very limited pieces and edition(s). Enjoy limited Art.

Erasmus School of Social and behavioural sciences Project

Titel: Verbinding
Maker: Roykes Art ‘Roy Ensink’
Zomer 2021
Erasmus School

 

Title: Connection
Artist: Roykes Art ‘Roy Ensink’
Summer 2021
Erasmus School

Roy Ensink, photo artist:

“‘Connection’ is a complex work with many layers. I have attempted to capture the complexity of the faculty based on the stories I have heard, seen, and read. This exploration has led me to words such as collaboration, society, connection, interaction, human, people, orange, knowledge, Erasmus, education, research, innovation, city/urban. Additionally, I have searched for and received objects that have guided me. This includes the orange canvas that symbolizes connection and movement. The ‘moving’ canvas depicts the connections between the ‘pillars’ of the faculty. These interactions occur internally within the faculty and externally with the university and society at large. The objects on the pillars represent the issues being addressed. Together, we climb the ladder of knowledge, fostering its growth. The image of Erasmus represents this growth and transformation for me. Everyone within the faculty contributes to it and can effect change, for individuals and society.”

Copyright © Roy Ensink

Roy Ensink, photo artist :

“‘Verbinding’ is een complex werk met vele lagen. Ik heb geprobeerd de complexiteit van de faculteit te vangen op basis van de verhalen die ik gehoord, gezien en gelezen heb. Deze zoektocht bracht mij woorden zoals: samenwerken, samenleving, verbinding, interactie, mens, mensen, oranje, kennis, Erasmus, onderwijs, onderzoek, vernieuwing, stad/stedelijk. Daarbij heb ik voorwerpen gezocht en aangereikt gekregen. Zo ben ik onder andere tot het oranje doek gekomen dat staat voor verbinding en beweging. Het ‘bewegende’ doek verbeeldt de verbindingen tussen de ‘pilaren’ van de faculteit. Interacties die intern, binnen de faculteit en extern met de universiteit en met de samenleving worden aangegaan. De voorwerpen op de pilaren verbeelden de vraagstukken waaraan wordt gewerkt. Met elkaar de ladder van kennis beklimmen waardoor deze groeit. Het beeld van Erasmus vertegenwoordigt voor mij deze groei en verandering. Iedereen binnen de faculteit draagt daaraan bij en kan voor verandering zorgen, bij mens en samenleving.”

Copyright © Roy Ensink