2022 © Roykes Art | Unique custom Art with very limited pieces and edition(s). Enjoy limited Art.

SES kwam met de vraag om een idee te ontwikkelen voor een
inspirerende, creatieve en vooral speelse beurs omgeving, passend bij de
doelgroep. Het betrof de grootste speelgoed beurs in Europa.
Uitgangspunten bij het ontwikkelen hiervan lagen in hun doel
inspirator te willen zijn voor hun klanten. Daarnaast wilden zij hun
concurrenten op deze beurs voorblijven.

In de uitwerking van hun wens heb ik samen met SES een
prachtige productie mogen neerzetten. In het concept dat ik voor
hen heb ontwikkeld zijn alle producten en kids levensgroot
gemaakt. Wat is er nu leuker voor een kind dan helemaal kunnen
opgaan in een wereld van speelgoed? Vergelijk het een beetje met
de film ‘Toy Stories’. Om het concept te kunnen realiseren heb ik
alle benodigde ‘creatives’ samengebracht. Zo heb ik er voor
gezorgd dat alle designs, fotografie en diverse
communicatiemiddelen op de juiste manier en op tijd werden
gerealiseerd. Hiermee heb ik de vraag van SES succesvol omgezet
in een prachtig project waarbij alles in perspectief geplaatst moest
worden met inzet van de juiste mensen op de juiste plaats en tijd.