2022 © Roykes Art | Unique custom Art with very limited pieces and edition(s). Enjoy limited Art.
VRM had de wens om de uitstraling van haar bedrijfskantine te
moderniseren. Waar het bedrijf was gegroeid en doorontwikkeld,
was de uitstraling van de kantine stil blijven staan. De kantine staat
open voor zowel medewerkers als klanten en andere gasten. Een
passende uitstraling creëren was dan ook erg belangrijk voor hen.
In een tweetal interessante gesprekken werd snel duidelijk dat er
een moderne en inspirerende omgeving gecreëerd moest worden
waarbij zowel medewerkers als klanten zich op hun gemak voelen
en zich positief geprikkeld voelen. Daarnaast werd helder dat de
kantine goed kan dienen als startpunt voor bijvoorbeeld
rondleidingen. Hierdoor ontstond het idee om beeldmateriaal te
ontwikkelen die VRM een storyline geeft op basis waarvan zij zo’n
rondleiding kan starten. Vanuit deze beeldende kunstwerken
kunnen zij dan de fabriek ingaan voor de daadwerkelijke
rondleiding. Omdat wetenschappelijk bewezen is dat kunst geluk en
stress verlagend werkt (bij personeel) hangen de werken vlakbij de
ingang in de kantine, waar je ook door kunt lopen naar het
machinepark. Zo wordt het positieve effect van de kunstwerken in
de kantine breder doorgetrokken richting een deel van de
werkvloer. Dat is niet alleen visueel mooier voor het totale beeld
(doortrekken van de stijl), maar draagt ook bij aan de psyche van
de medewerkers in die omgeving.
Mijn aanpak
Mijn aanpak om tot dit idee te komen heb ik gedaan door VRM hier
echt zelf bij te betrekken. Het moest voelen als ‘van henzelf’. Ik heb
het concept voorstel daarom met een vorm van een memoriespel
gepresenteerd waardoor zij diverse beelden voorgelegd kregen.
Hier kwam een duidelijke stijl uit naar voren waar de werken aan
moesten voldoen. Na het overleggen van de keuzes kwam al snel een definitief concept naar voren. Ik heb bij de definitieve uitwerking rekening gehouden met de kleuren binnen de fotografie conform de VRM huisstijl en het verloop hiervan per foto. Deze heb ik vloeiend in elkaar over laten lopen. Van links blauw naar rood en van rood naar geel. (De werken hangen naast elkaar)
VRM over het resultaat:
De wanden van onze kantine zijn sinds kort verfraaid met een
drietal grootformaat kunstwerken. De wens hiertoe bestond al enige
tijd. Waar er eerder fotocollages te bewonderen vielen met
voornamelijk beeldmateriaal uit ons bedrijfsverleden pronken er nu
de resultaten van moderne product fotografie. Typische VRM-
producten, kunstzinnig gefotografeerd en met een onmiskenbaar
industrial look. Dit krachtige beeld illustreert onze manier van zaken
doen anno 2019:  scherp, dynamisch, en kleurrijk. De prints, in
extreem hoge resolutie, zijn geplakt op plexiglas. Het resultaat mag
er wezen: onze kantine is geheel opgefleurd.
Verantwoordelijk voor de productie was  Roy Ensink Fotografie .
Komt dat zien.